skip to Main Content

Coronavirus: annulatie-, reisbijstands- en ziekteverzekeringen

Naar aanleiding van het uitbreken van het coronavirus staat er op de website van Assuralia en ABCverzekering volgend overzicht.

Annulatieverzekering

Annuleringsverzoeken van een reis naar aanleiding van het coronavirus dat zich heeft verspreid in het gebied waarnaar je op reis wou gaan, vallen niet onder de dekking van de standaard annulatieverzekering. Sommige verzekeraars bieden wel uitgebreidere polissen aan waarbij de dekking van de annulatie toch mogelijk is, soms afhankelijk van een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het betreffende gebied. Als je reeds getroffen bent door het coronavirus voorafgaand aan je vertrek, dan val je wel onder de standaarddekking van de annulatieverzekering zoals voor andere ziektes.

Bijstand

De meeste reisbijstandsverzekeraars dekken medische kosten, zoals hospitalisatie of doktersbezoeken, ingevolge een besmetting met het coronavirus die je op reis hebt opgelopen. Je bent gedekt zoals voor iedere andere ziekte of ongeval. Dit gebeurt meestal tot een bepaald maximumbedrag vermeld in de polis.

De kosten voor een verlengd verblijf in het buitenland zijn bij sommige bijstandsverzekeraars in de standaarddekking begrepen, bij anderen enkel in meer uitgebreide polissen en dit meestal tot een bepaald maximumbedrag.

Repatriëringskosten worden door de meeste reisbijstandsverzekeraars gedekt in het standaardproduct, bij sommige andere enkel in de meer uitgebreide polissen.

Hospitalisatieverzekering

Indien je gehospitaliseerd moet worden ten gevolge van een opgelopen coronabesmetting (ongeacht of de vaststelling op reis in het buitenland dan wel in België gebeurt) kan je steeds een beroep doen op de diensten en terugbetalingen waarin je private hospitalisatieverzekering voorziet. Een opname in een Belgisch ziekenhuis zal in de regel steeds gedekt zijn. De polisvoorwaarden preciseren of je gedekt bent voor een opname in een buitenlands ziekenhuis alsook onder welke voorwaarden.

Gewaarborgd inkomen

Indien je arbeidsongeschikt bent wegens een opgelopen coronabesmetting kan je een beroep doen op je verzekering gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden.

Evenementen

Organisatoren van evenementen die over een annulatieverzekering beschikken kunnen hierop een beroep doen voor zover het contract dekking biedt voor de situatie die zich voordoet.

Meestal dekt zo’n polis de verliezen die de verzekerde/organisator lijdt wanneer een evenement wordt geannuleerd omwille van een oorzaak die optreedt onafhankelijk van de wil van de verzekerde/organisator (bij voorbeeld een samenkomstverbod).

Welke verliezen in aanmerking komen voor vergoeding en binnen welke limieten wordt gespecifieerd in de algemene en de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.

Back To Top