skip to Main Content

Autoverzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een wettelijk verplichte verzekering. Deze waarborg heeft tot doel de schade te vergoeden die u met het voertuig aan derden veroorzaakt.

Familiale verzekering

De familiale verzekering beschermt u tegen de gevolgen van een schade die u toebreng aan anderen. Zo verzekert de familiale verzekering uzelf en uw gezinsleden tegen financiële gevolgen van een onoplettendheid, ook schade veroorzaakt door uw huisdieren wordt door dit contract vergoed.

Gewaarborgd inkomen

Indien u ingevolge een ziekte of een ongeval uw beroep niet kan uitoefenen, dan bent u blij een beroep te kunnen doen op een polis “gewaarborgd inkomen”. Uw inkomen vormt de basis van een evenwichtig bestaan. Door het wegvallen van dit inkomen, verliest u ook elke vorm van veiligheid en bescherming.

Levensverzekeringen

Bij deze verzekering wordt er bij leven van de verzekerde, op de contractuele einddatum, een kapitaal uitgekeerd. Een zuivere kapitaalverzekering bij leven wordt meestal gekoppeld aan een overlijdensdekking waarbij een kapitaal aan de nabestaanden wordt uitbetaald in geval van vroegtijdig overlijden.

Brandverzekering

Om uw woning en uw inhoud te beschermen is een goede brandverzekering onmisbaar. Voor heel wat onder ons is de woning met haar inhoud immers één van de allerbelangrijkste elementen van het persoonlijk vermogen.

Hospitalisatie

Een hospitalisatieverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname of een zware ziekte. Jaarlijks belandt in België één persoon op zeven in het ziekenhuis. Naast alle ongemak, is dit ook vaak een dure aangelegenheid, het ziekenfonds betaalt immers lang niet alle kosten terug.

Pensioensparen

De naam zegt het zelf: sparen om het wettelijk pensioen aan te vullen. Zelfs de fiscus helpt mee door U de premie fiscaal in mindering te laten brengen.

Schuldsaldo verzekering

Een schuldsaldo verzekering is een overlijdensverzekering, op hoofd van 1 of 2 personen, die gelijk loopt met het openstaand leningsbedrag. Wanneer een verzekerd persoon komt te overlijden betaald de verzekeraar het saldo aan de kredietversterker.

Rechtsbijstand

Door de waarborg Rechtsbijstand af te sluiten, kunt u een beroep doen op ons wanneer u geconfronteerd wordt met een juridisch geschil als eigenaar, houder of gebruiker van een motorvoertuig. Wij zullen u advies verlenen en steeds de beste oplossing voor u zoeken.

Onze partners
Back To Top