skip to Main Content
Nieuwe Wetgeving Elektrische Fietsen

Nieuwe wetgeving elektrische fietsen

Vanaf 1 oktober 2016 wordt de inschrijving van een nieuwe categorie van elektrische fietsen, de speed pedelecs, verplicht. Deze verplichte inschrijving gaat gepaard met de invoering van een kleinere inschrijvingsplaat (10×12 cm) en een wijziging van de wegcode.

3 officiële categorieën elektrische fietsen

Er zijn 3 categorieën elektrische fietsen. In functie van deze classificatie kunt u uw klant oplossingen op zijn maat voorstellen!

  • Elektrische fiets: een elektrische fiets (vermogen ≤ 250 W en snelheid ≤ 25 km/u) met trapondersteuning. De nieuwe wetgeving is niet van toepassing op dit type fietsen.
  • E-bike: deze gemotoriseerde fiets (vermogen ≤ 1000 W en snelheid ≤ 25 km/u) beschikt altijd over trapondersteuning. De fiets kan ook uitgerust zijn met een autonome motor, waardoor men de pedalen niet hoeft te gebruiken. Een inschrijving bij het DIV is niet verplicht.
  • Speed pedelecs: deze elektrische fiets valt onder de categorie van bromfiets (vermogen ≤ 4000 W en snelheid ≤ 45 km/h). Inschrijven bij de DIV is verplicht, zowel bij gewone trapondersteuning als bij autonome werking van de motor. De kleine plaat (10 cm x 12 cm) wordt automatisch afgeleverd bij de inschrijving.

Verzekering elektrische fietsen

De verzekering BA motorrijtuigen is verplicht voor E-bikes en speed pedelecs waarvan de motor autonoom kan draaien (zelfs zonder trappen) en een snelheid bereikt tot 45km/u. AG Insurance biedt voor dit type voertuigen een specifieke aansprakelijkheidsverzekering.

Voor 80 EUR per jaar geniet uw klant alle waarborgen van de verzekering BA Auto voor zijn of haar elektrische fiets, alsook Onmiddellijke Bijstand. Voor een nog volledigere dekking kan uw klant opteren voor de waarborg Rechtsbijstand (43 EUR), Globale Ongevallenverzekering (151,80 EUR) of Verkeersongevallen Formule Z (Fietsers, 40 EUR). De dekking Top Bijstand kan niet worden afgesloten voor elektrische fietsen.

Opmerking: Als uw klant een fiets bezit met autonome motor die een snelheid boven de 45km/u bereikt, dan wordt die fiets beschouwd als een elektrische motorfiets. Uw klant is in dat geval verplicht een verzekering BA Motor af te sluiten.

Samengevat

Elektrische fiets E-bike Speed Pedelec
Type motor Trap-ondersteuning Trap-ondersteuning Autonome motor Trap-ondersteuning Autonome motor
Snelheid ≤25km/h ≤25km/h ≤45km/h
Vermogen ≤250W ≤1000W ≤4000W
Inschrijving bij DIV Nee Nee Nee Ja Ja
Verzekering BA motorrijtuigen verplicht ? Nee Nee Ja Nee Ja
Verzekering bij AG Insurance Top Familiale Top Familiale BA E-bike Top Familiale BA Speed Pedelec

 

Back To Top